header_v1.7.40

《桃花庵歌》 │ 春风十里一首诗

195天前发布

原创作品 / 摄影 / 静物
作品版权由山林食纪 解释, 禁止匿名转载;禁止商业使用;禁止个人使用。 临摹作品,同人作品原型版权归原作者所有。

本文是色影无忌她影像的春日约稿原版图文,极长,附了许多拍摄思路和释讲。

思路剖析全文可见我的公 众号:山林食纪(forestfood-wu)。

拍摄于戊戌惊蛰,发表于戊戌清明,对于南方而言,桃花早已凋谢,不过对于北方,山寺桃花始盛开。
策划&文案&拍摄&后期:山林
出镜:父亲大人 饰南山
器材:佳能5D Mark Ⅳ

春光明媚,漫野争艳,又是一年春好处。山花纷繁,远望似蓬莱仙景,近看如画中世界。这般良辰美景,定是要拍下几张留以纪念,无论是静物还是人像,都是一份春日里的独家记忆。
除了这些日常拍法,我们还有什么特别的记录方式吗?比如,赋予一簇花的思想;倒流一棵树的光阴;模拟一朝代的酸甜。比如,我们可以试着拍一首古诗。
翻阅群书,描写春日良辰的诗词颇多,择取了唐寅的《桃花庵歌》。

古诗文意境的拍摄中,莫过于理解诗词本意。尤其是抒发作者内心情感的古诗文,字句颇为抽象,表达起来不如山水实景,可算是尤为费力。从作者赋诗的本意出发,建立每个画面,是古诗文意境拍摄中的拆分拍法。

桃 花 庵 歌
唐 寅
桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙。
桃花仙人种桃树,又折花枝当酒钱。
酒醒只在花前坐,酒醉还须花下眠。
花钱花后日复日,酒醉酒醒年复年。
不愿鞠躬车马前,但愿老死花酒间。
车尘马足贵者趣,酒盏花枝贫者缘。
若将富贵比贫贱,一在平地一在天。
若将贫贱比车马,他的驱驰我得闲。
世人笑我忒疯癫,我咲世人看不穿。
记得五陵豪杰墓,无酒无花锄作田。

白日里一声响雷,这春,就走到了惊蛰。
柴门口的那朵朱桃,可都过了最艳丽的那会子了。绿叶已经开始挂满枝头,和邻居的瓦片顶相映成趣。这厢,朱桃可是懂人心淡世事的好物。生得挺媚,却质洁得很,雨落的话,都仿佛升仙之情景。

可不,朱桃树下,真有个爱桃恋桃之人。此人名曰南山,性情温驯,平日里最喜吃酒,擅赋诗,见着和风丽日能吟诵,见着山河壮阔也能下笔,可谓一代佳才。

南山见不得世事烦扰,居于朱桃之下,万般淡泊。春是万人拥,桃是千人悦,南山谓为其一了。

春至,难免折上支余,想着让房前屋后都围上一圈朱桃,来年春,可不乐淘。亲躬历事,也算是一介文儒体验了一把农人苦辛。

劳作了半日,酒瘾就犯了,如此良辰美景,岂能辜负,折了几个枝头,往街市里换得了些清酒。桃仙植桃,朱桃置酒,快哉快哉。

南山爱桃亦爱酒,岂曰无酒?春日里,一盅琼浆,一纸清文,一柄朱桃,何事烦心头?对酒当歌,人生几何,洋洒数语,朱点红泛,皆为案头戏。

花下饮酒是春时好,倘是酒劲儿上了头,左不过摊案上短眠一会子,朱桃托梦,快意不止。

「雨打红桃魅影生,湿染瓦檐炊烟淡。人前花落始探春,家院已是芳菲处。」南山就着酒兴,又赋诗一首,季春朗日,直想呼朋唤友,谈笑春风,仿着前人之鉴,曲水流觞可好哩!

万般皆春好,千秋不过一寸光阴。唯独春,有万般姿色。于南山而言,春日里赏朱桃饮薄酒,最为和当,任尔东西,年年如此,又何妨!

那日,南山在院里小憩,风清拂面,正是忆念好时候。往昔纷纷,再回首不过一笑置之。车马名利,财帛富贵,不过身外尘土,为此鞠躬折腰,已然成风,逝之如水。

眼下的南山,怕是只容得下朱桃朵朵,和杯盏薄酒了。「予君一壶酒,马踏天明沙尽秋,豪情纵,空蒙月,花事人事还复来……」南山啊南山,前世莫非李太白之伯牙子期?

13
1 2

作品信息

  • 创作时间

    2018/04/10

相关作品 收录收藏夹 TA的主页
《桃花庵歌》 │ 春风十里一首诗
没有新消息

提示文案

提示文案

提示失败
提示成功