header_v1.7.40

《无际大师药方》书法--半堂书之

5年前发布

原创作品 / 其他 / 其他
作品版权由designco 解释, 禁止匿名转载;禁止商业使用;禁止个人使用。 临摹作品,同人作品原型版权归原作者所有。

《无际大师药方》书法--半堂行书

无际大师,即南岳南台寺石头和尚,是唐代著名高僧,法名希迁禅师(700——790年),广东端州人,俗姓陈,世寿91岁,死后唐德宗赐谥号无际大师。 今南岳南台寺禅堂,有一张无际大师生前开的“心药方”,用镜框护着,悬挂在禅堂的右侧,引人注目,发人深省: 大师谕世人曰:凡欲齐家、治国、学道、修身,先须服我十味妙药,方可成就。何名十味?偈曰:此方绝妙合天机,不用卢师扁鹊医,普劝善男并信女,急须对治莫狐疑。无际大师的这份心药方,巧妙地以医理喻佛理,融劝善与医心为一体,可以说是一个人修身养性的最佳途径。

好肚肠一条。慈悲心一片。温柔半两。道理三分。信行要紧。中直一块。孝顺十分。老实一个。阴骘全用。方便不拘多少。
此药用宽心锅内炒,不要焦,不要燥,去火性三分,于平等盆内研碎。三思为末,六波罗蜜为丸,如菩提子大。每日进三服,不拘时候,用和气汤送下。果能依此服之,无病不愈。切忌言清行浊,利己损人,暗中箭,肚中毒,笑里刀,两头蛇,平地起风波。以上七件,速须戒之。此前十味,若能全用,可以致上福上寿,成佛作祖。若用其四五味者,亦可灭罪延年,消灾免患。各方俱不用,后悔无所补,虽扁鹊卢医,所谓病在膏肓,亦难疗矣!纵祷天地,祝神明,悉徒然哉!况此方不误主雇,不费药金,不劳煎煮,何不服之?!其中的十味妙药,“慈悲心一片”,是要我们不论对这个世界还是对这个世界的每一个人,都要以一种慈悲的关切心去体谅一切。“好肚肠一条”,是说我们平时做人行事,都要遵从良心的指引,要心地善良,大肚能容。“温柔半两”,是指我们待人接物的时候,要谦虚谨慎,而不是一味地逞强好胜。“道理三分”,就是遇到事情的时候总是对事不对人,要讲三分道理。“信行要紧”,人活在这个世上,都是要讲诚信的。诚信是做人的基础。 “中直一块”,就是中正直行,不走歪门邪道,坦坦荡荡,没有拘束,没有奸懒馋滑坏之心。 “孝顺十分”,对生养自己的父母要竭尽孝道,是每一个子女应尽的义务。  “老实一个”,做人老实,做事老实,才会心里踏实。“阴骘全用”,要善积阴德,多做好事。“方便不拘多少”,与人方便的同时自己也能方便。不管是给别人多少方便,其结果都是给自己方便,因此何乐而不为呢?找齐了以上十味药,如何用此药呢?须“用宽心锅内炒。不要焦,不要燥。去火性三分。于平等盆内研碎。三思为末。……每日进三服,不拘时候。用和气汤送下。”就是要心中宽宏、常念平等、一团和气,遇事三思而行,自然就能够修身养性,就能够齐家治国平天下了。平时我们生病了,吃药的同时也是有所忌口的。而在服无际大师的心药方之时,也要有所忌讳。因此,我们还要“切忌言清行浊,利己损人,暗中箭,肚中毒,笑里刀,两头蛇,平地起风波”。 就像无际大师说的那样,如果我们能够完完全全地按照这一心药方来施行的话,那么成佛作祖也就指日可待了。当然我们都是普普通通的一个人,不是十全十美的圣人,因此也不可能将无际大师的心药方完美无缺地做到。即使是做到了其中的四五项,三四项,我们在平时的人际关系之中也能够游刃有余了。

3

作品信息

  • 创作时间

    2012/12/14

相关作品 收录收藏夹 TA的主页
《无际大师药方》书法--半堂书之
Hello PM 意见反馈
没有新消息

提示文案

提示文案

提示失败
提示成功